Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Tự do muôn nămThế là Nhóc đã nếm qua cuộc đời với một cuộc hôn nhân "chợt đến, chợt đi"
Thôi thi thôi nhé, có ngần ấy thôi.
Hai người đã có vài năm góp gạo thổi chung, biết thế nào là cuộc sống lứa đôi và cũng rút ra cho mình điều gì cần thiết.
Ta chẳng dám khuyên can hay vỗ tay reo mừng vì biết Nhóc con đã lớn, đã tự biết mình sẽ làm điều gì để tránh tổn thương cho mọi người và để cho mình sống một cuộc sống đáng giá bởi ai cũng chỉ sống một lần mà thôi.
Và cho phép ta hưởng ứng "Tự do muôn năm" nhé, vì chính những ai đang có đời sống hôn nhân tốt đẹp chính là họ biết chọn cho họ sự tự do -theo cách của họ.

Không có nhận xét nào: