Thứ Tư, 20 tháng 2, 2008

Nguoi tu te

Ta sắp phải xa M, một đứa M có cá tính, có triển vọng trong nghề nghiệp. M ra đi vì không chịu nổi sự thoá mạ của kẻ khác, đó là hành động dũng cảm của một người trẻ ứng xử với người cho là mình lớn hơn người khác về mọi thứ - nhưng thực chất lại nhỏ ở cái tầm nên trái tim cũng bé, lòng dạ hẹp hòi!
Cuộc ra đi của M như gáo nước lạnh dội vào những người hiểu biết, những người có lòng tự trọng. Còn với những người làm cho M và bao người khác nhức nhối, có lẽ họ chẳng thể hiểu được - và thực tế họ cũng chẳng muốn biết điều đó. Bởi họ luôn cho là họ mẫu mực, họ đúng!
Thôi thì cứ bước đi trên con đường không chỉ có hoa hồng và bánh mì, rồi tự mình sẽ tìm thấy những niềm vui mới lớớn lao hơn, ít sự mệt nhọc hơn, M ạ.

Không có nhận xét nào: